اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
نمونه رای تعدیل اجاره
نمونه رای تعدیل اجاره

نمونه رای تعدیل اجاره

نمونه رای تعدیل اجاره

(نمونه رای،اطلاعات دادرسی،اجاره ملک،انقضاي مدت اجاره،ملک استيجاري،موجر،مستاجر،قوانین  روابط موجر و مستاجر ،تعیین میزان اجاره‌بهای جدید،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

نمونه رای تعدیل اجاره

دعوای تعدیل اجاره‌بها زمانی مطرح می‌شود که مدت اجاره موضوع محل کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد.در این صورت چنانچه بین موجر و مستأجر در مورد میزان اجاره‌بهای جدید توافق نشود، هریک می‌توانند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی، تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره‌بها را درخواست کنند. در چنین حالتی، دادگاه با تعیین کار‌شناس و جلب نظر او میزان اجاره‌بهای عادلانه را تعیین خواهد کرد.(نمونه رای تعدیل اجاره )
بر اساس ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر اصلاحی سال 1356، موجر یا مستأجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی، درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره‌بها را مطرح کنند، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده‌ مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که در خصوص تعیین و تعدیل اجاره‌بها صادر شده است، سه سال تمام گذشته باشد. دادگاه با جلب نظر کار‌شناس اجاره‌بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد.(نمونه رای تعدیل اجاره )(نمونه رای تعدیل اجاره )
اقامه دعوای تعدیل اجاره‌بها اعم از اینکه از سوی مستأجر یا موجر مطرح شود، مستلزم تقدیم دادخواست است و طرفین عقد اجاره، حسب مورد خواهان یا خوانده‌ دادخواست محسوب می‌شوند. همچنین شرایط عمومی دادخواست و دعوی در مورد دعوای تعدیل اجاره‌بها باید رعایت شود.(نمونه رای تعدیل اجاره )
معاونت آموزش قوه قضاییه، این دعوا را غیرمالی دانسته اما اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره ۹۸۴/۷ ـ 2/3/61 دعوای تعدیل اجاره‌بها را مالی دانسته است. به نظر این اداره، چون دادگاه مبلغ و میزان اجاره‌بها را پس از رسیدگی تعیین می‌کند و مبلغ تعیین‌شده طبق ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجرا است، لذا این دعوا، دعوای مالی به شمار می‌رود. از آنجایی که در این دعوا فقط میزان اجاره‌بها تعیین می‌شود و اگر مورد مطالبه قرار نگیرد، دادگاه حکم به پرداخت مابه‌التفاوت اجاره‌بهای فعلی و قبلی را نمی‌دهد، لذا غیرمالی بودن این دعوا که رویه قضایی نیز آن را برگزیده است، موجه‌تر به نظر می‌رسد؛ این دعوا معمولاً در دادگاهی اقامه می‌شود که عین مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت در حوزه‌ قضایی آن دادگاه واقع شده است.(نمونه رای تعدیل اجاره )(نمونه رای تعدیل اجاره )

 

نمونه  راي داير تعديل اجاره بها

راي دادگاه

 

از توجه به تصوير مصداق اجاره نامه رسمي شماره ........و ...........و. ......... تنظيمي در مورخه ..... دفتر خانه شماره ...... شهرستان ........ و استعلام وضعيت ثبتي پلاك هاي ثبتي شماره ........و .......... در بخش ........... ثبتي ...... و گواهي حصر وراثت مرحوم ...... و عنايت  به مدافعات و اظهارات متداعين و مستثني شدن قسمتي از مورد اجاره ابتدايي به شكل شش انبار ناحيه غربي ملك حسب تراضي موجرين  و مستاجرين با توجه به وراثت خواهان ها از موجر و نيز قائم مقامي خواندگان به عنوان وراث مرحوم . چون آقاي . وكيل خواندگان تا رديف 5 دفاع و ايراد موثري در قبال دعوي به عمل نياورده و از طرفي علي رغم  ذينفع نبودن در حقوق استيجاري . چون قرائن ابرازي ايشان كفايت بر احراز فوت نامبرده  نمي نمايد و وكيل مدعيان اصرار بر حيات ...... دارند . و با فراهم بودن عوامل پذيرش درخواست ضمن محقق تلقي كردن رابطه استيجاري متداعيين به قائم مقامي موجر و مستاجر اسناد اجاره مزبور چون كارشناس منتخب دادگاه اجاره بهاي عادله زمان طرح دعوي را به شكلي كه در تصرف  وراث مستاجر
مي باشد مبلغ ....... ريال ارزيابي و اعلام كرده و اعتراض  آقاي ........و با  منطبق تلقي كردن نظريه با اوضاع و احوال مسلم قضيه و مستنداً به مواد 4و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  1356 حكم بر ازدياد اجاره بها  از ...... ريال بابت در ماه از تاريخ تقديم دادخواست (.....) و الزام مدعي عليهم به تاديه مبلغ ......... ريال بابت ما به التفاوت تا روز خواسته مازاد بر نظريه كارشناس به علت عدم ثبوت محكوم به رد است . راي صادره نسبت به خواندگان رديف 5 غيابي و قابل واخواهي است .(نمونه رای تعدیل اجاره )(نمونه رای تعدیل اجاره )

(نمونه رای تعدیل اجاره )

 

رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومي ..........

 

...


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۹ آذر

احراز کاربری تجاری

  احراز کاربری تجاری احراز کاربری تجاری به معنای تغییر کاربری یک ملک از نوع مسکونی به نوع تجاری است. برای تغییر کاربری مسکونی به تجاری، باید از ش...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۵ آذر

تائید بطلان معامله به دلیل حجر

  تائید بطلان معامله به دلیل حجر تائید بطلان معامله به دلیل حجر در قاضای نفع است و یا شخص ذی سمت باطل محسوب می‌شود. حجر به معنای ممنوع شدن شخص از...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب