اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
آزارهای جنسی زنان و انواع آن
آزارهای جنسی زنان و انواع آن

آزارهای جنسی زنان و انواع آن

آزارهای جنسی زنان و انواع آن

(مقالات حقوقی،حقوق زنان،آزارهای جنسی،خشونت جنسی،ارتباط نامشروع،مجازات زنا،تشخیص و اثبات آزار جنسی در دادگاه،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

آزارهای جنسی زنان و انواع آن 
در حال حاضر اعمال خشونت برعلیه زنان و آزار آنان به گونه های مختلف در جریان است که نوع شدید و پیچیده آن آزار جنسی زنان است که متاسفانه به شدت در حال افزایش است . دراین مقاله سعی بر آن شده است که انواع خشنونتهای جنسی وارده بر زنان را بررسی و چگونگی برخورد قانون با انها را نیز بیان کنیم .(آزارهای جنسی زنان و انواع آن )

انواع خشونت جنسی:

۱-خشونت جنسی رفتاری:
هرگونه رفتارهای جنسی اعم از توجه نشان دادن به بدن زن،نگاه شهوت آلود و ازار دهنده،تماس بدنی،یا تظاهر به انجام اعمال جنسی درحضور زن،نمایش آلت تناسلی، آدم ربایی به منظور تجاوز و اعمال منافی عفت،راه انداز ی مراکز فحشا قاچاق زنان و هرنوع بهره وری تجاری از زنان،زنای بامحارم ،اجبار به انجام عمل جنسی در زمان عادت ماهانه و …. را شامل میشود.(آزارهای جنسی زنان و انواع آن )
۲-خشونت جنسی گفتاری :
این نوع خشونت خود به دو گروه تقسیم می شود:
الف)-گفتار شهوانی :یعنی مرتکب با مخاطب قرار دادن زن ,الفاظی را که متضمن مسائل و معانی جنسی است را به زبان می آورد.
ب)- گفتار خشونت آمیز : یعنی مرتکب با مخاطب قرار دادن زن به منظور ارضای غریزه جنسی و لذت جویی از الفاظ زشت و رکیکو …استفاده می کند.(آزارهای جنسی زنان و انواع آن )
ازسوی دیگر یادآوری این نکته نیز ضروری است که معمولا خشونت و آزار جنسی ازسوی محارم ،بستگان و یا افراد بیگانه صورت می گیرد
وطبق گزارشات به دست آمده در هر محیطی که زنان ود ختران در آن حضور دارند و یا مشغول فعالیت کاری هستند می تواندرخ د هد.(آزارهای جنسی زنان و انواع آن )
ااز این نظر ممکن است در خانه و ازسوی خویشاوندان، آشنایان و یا همسایگان صورت گیرد در محیط کار توسط کارفرمایان، همکاران، مراجعان و یا مشتریان صورت گیرد.
( هم اکنون گزارشات زیادی از ارتکاب تجاوزجنسی کارمندان زن ازسوی کارفرمایان وجود دارد).در اماکن و معابر عمومی در اوقات مختلف شبانه روزی نیزهمانند پارکها، سینماها، کوچه و خیابانها ،هتلها مراکزآمورشی از قبیل مدارس, دانشگاهها و …نیز امکان تجاوز جنسی وجود دارد .

زنا و انواع آن :

بالاترین مرتبه از مراتب ارتباط نامشروع زن و مرد، آمیزش جنسی است که در اصطلاح فقه و حقوق به آن زنا گفته میشود.(آزارهای جنسی زنان و انواع آن )
زنا از جمله مسائلی است که علاوه بر قران کریم در روایات فراوانی نیز به آن اشاره شده است .پیامبر (ص)می فرمایند :الزنا یورث الفقر و یدع الدیار بلافع = ز نا فقر را به ارث می گذارد و آبادی را از خیر و نیکی خالی می کند.
همچنین امام صادق ( ع )می فرماید: سخت ترین مردم از حیث عذاب روز قیامت مردی است که نطفه خود را در رحم کسی که بر او حرام است قرار دهد.در احکام االهی با این مساله زنا به شدت برخورد شده و علاوه بر مجازات دنیوی مجازات اخروی نیز برای آن درنظر گرفته شده است .(آزارهای جنسی زنان و انواع آن )(آزارهای جنسی زنان و انواع آن )
با توجه به اهمیت مساله فوق ،زنا به اقسامی تقسیم میشود که در ذیل به آن اشاره شده است:
۱-زنا با محارم :
زنا با محارم یکی از اقسام و انواع آزار جنسی است .محارم سه دسته اند :نسبی ،سببی و رضائی .که هرکس با محارم نسبی خود یعنی مادر ,خواهر, دختر, نوهای دختر ی و پسری, عمه, خاله ,دختر برادر و دختر خواهر،زنا کند به مجازات قتل محکوم خواهد شد.
در موردزنا با محارم سببی همانند: نامادری, زن پسر, دختر زن اختلاف نظر وجود دارد منتها زنا با زن پدر با نامادری به مجازات قتل محکوم می شود.
همچنین به نظر اکثر فقها زنا با محارم رضائی (به واسطه شیر خوردن ) نیز موجب مجازات مرگ خواهد شد.(آزارهای جنسی زنان و انواع آن )(آزارهای جنسی زنان و انواع آن )
۲- زنا به عنف:
این نوع زنا شدید تر ین نوع خشونت جنسی شمرده می شود که طی آن مردی عنف وبه اجبار و بدون رضایت زن به او تجاوز می کند.
برای این نوع زنا نیز مجازات قتل را در نظر گرفته اند.
۳- ازاله پرده بکارت :
براین اساس اگر کسی با توسل به هر وسیله ای ،پرده بکارت دختری را پاره نماید علاوه بر مهرالمثل که به عنوان خسارت مالی باید پرداخت کند،تعزیر می شود .ازاله پرده بکارت می تواند از طریق زنا با دختران نابالغ با زنا به عنف با زن بالغ صورت گیرد که در این صورت علاوه بر مجازات حد, باید مهر المثل را نیز پرداخت نماید. همچنین اگر زن پرده بکارت نداشته باشد ولی به زورمورد تجاوز قرارگرفته باشد, جانی علاوه بر تحمل حد باید مهر المثل را نیز بپردازد ، حال اگر زن تمایل به زنا داشته باشد, دیگرا ین عمل از دایره خشونت جنسی خارج میشود مهرالمثل به او تعلق نمی گیرد.(آزارهای جنسی زنان و انواع آن )(آزارهای جنسی زنان و انواع آن )

۴- ارتباط نامشروع :

ارتباط نامشروع تنها زنارا شامل نمی شود و می تواند مصادیق فراوانی داشته باشداز قبیل بوسیدن ،همدیگر را درآغوش گرفتن ، دست یکدیگر را گرفتن، لمس بدن و … این گونه روابط بین زن و مرد نامحرم, رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت غیر زنا نامیده می شودکه می تواند به عنف یا بدون عنف وبا رضایت زن باشد.درصورتی که ایبن اعمال به زور باشد از مصادیق خشونت و آزار جنسی شمرده می شود.
هرگاه زن ومردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب روابط نامشروع یاعمل منافی عفت غیر از زنا شوندبه ۸۹ضربه شلاق محکوم خواهندشدواگر عمل به عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیرمی شود.

مجارات زنا:

بر اساس فقه جزایی اسلام متناسب با نوع زنا مجازات خاص در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
۱- قتل: برای سه گروه از زناکاران اجرا می شود که عبارتند از: زنای با محارم ، زنای به عنف، زنای کافر ذمی با زن مسلمان در کشور اسلامی
۲- سنگسار(رجم): فقط شامل مرد محصن و زن محصنه میشود.محصن مردی است که دارای همسر دائمی است و با اودر حالیکه عاقل بوده جماع کرده و هروقت نیز بخواهد می تواند با او جماع کند و زن محصنه زنی است که دارای شوهردائمی باشد و شوهر درحالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.براساس نظر مشهور فقها اگر محصن جوان باشد فقط سنگسار و اگر پیر باشد پس از تحمل ۱۰۰تازیانه سنگسار میشود.(آزارهای جنسی زنان و انواع آن )
۳- صد تازیانه(جلد):در مورد زن یا مرد زناکاری که واجد شرایط احصان نباشد اجرا می شود.
۴- تازیانه زدن همراه باتراشیدن موی سرو تبعید(جلد ،جز و تغریب):
این کیفرمختص مرد زناکاری است که آزاد و غیرمحصن یا به اصطلاح بکر باشد.(بکر کسی است که با عقد دائم ازدواج کرده و دارای همسر دائمی بوده و لی هنوز با همسرش آمیزش نکرده است )این ماده مقرر می دارد:مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال محکوم خواهد شد.(آزارهای جنسی زنان و انواع آن )
۵- زدن یک دسته ترکه(ضعث):
این مجازات برای زناکار بیمار و به جهت تعجیل در اجرای مجازات در نظر گرفته شده است .به موجب آن صد عدد ترکه را به صورت دسته که به آن ضعث می گویند ببندند ویکباره به زنا کاربزنند.
۶-تازیانه همراه با کیفر زائد:
این نوع از مجازات با توجه به زمان و مکان ارتکاب زنا در نظر گرفته شده است .زنا در زمانهای معتبر چون اعیاد مذهبی ،رمضان ،جمعه و مکانهای شریفه چون مساجد علاوه بر حد ، موجب تعزیر است .
*لازم به ذکر است که مجازات جرم زنا تا ۴دفعه که هربار حد بر او جاری شود؛قتل خواهد بود.

آزار جنسی در معابر و اماکن عمومی :

آزارجنسی زنان در معابر و اماکن عمومی ، وسایل نقلیه عمومی ،متروها و …از جمله مواردی است که در جوامع مختلف شیوع و گسترش دارد .آزار جنسی در معابر عمومی مصادیق مختلفی دارد که به شرح ذیل می باشد
۱-تعرض :منظور از تعرض دست درازی کردن و ایجاد مزاحمت فیزیکی می باشد و مراد از اماکن عمومی کلیه مکانهایی است که عموم مردم از آن استفاده می کنند .همانند:پارک ،سینما،خیابان و معابر،وسیله نقلیه عمومی یا ادری و …. که به حبس ۲تا ۶ماه و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
۲-مزاحمت :عبارت از سلب بخشی از آزاد ی فرد می باشد.حال اگر مردی هنگام عبور زنان و دختران موجبات آزار و مزاحمت آنان را فراهم کند بدین صورت که مثلا راه عبورآنان را ببندد، یا به قصد مزاحمت آنان بپردازد یا با بکارگیری وسیله نقلیه موتوری به سمت آنان یورش بپردازد و …به مجازات حبس و شلاق محکوم خواهد شد.۳-توهین:به معنای بکارگیری الفاظ رکیک و یا انجام حرکات مخالف شئون و حیثیت زنان است که مرتکب را به مجازات حبس و شلاق محکوم می کنند. (آزارهای جنسی زنان و انواع آن )(آزارهای جنسی زنان و انواع آن )
۴-تظاهر عمل حرام :بدین صورت که هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرام نماید ، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰روز تا ۲ماه و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم می گردد.در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ۱۰روز تا ۲ماه یا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
۵-نگاه شهوت آلود و آزار دهنده:البته نگاه آلوده وشهوت انگیز به زن و دختر نامحرم ،ازجمله جرائمی است که همیشه همراه با سوء نیت وقصد مجرمانه می باشد ودر این مساله رضایت و عدم رضایت شخص مقابل تاثیری نداردودر هر حال گناه ومعصیت وجرم تلقی می شود.بااینحال اگر این نگاه موجب آزار و نارضایتی شخص مقابل شود ،نوعی دست درازی وخشونت محسوب می شود. به همین دلیل قوانین و دستورات اسلامی با هرنوع آزار جنسی زنان از جمله نگاه ونظر آزار دهنده به شدت برخورد می کند.
۶-نسبت ناروا دادن:نسبت ناروا دادن به زن یا دختر است که در فقه وحقوق جزای اسلامی جرم محسوب می شود .اگر این نسبت ناروا ،نسبت زنا باشد ،این عمل ((قذف)) نامیده می شود برای قذف کننده ،مجازات ۸۰تازیانه به عنوان به عنوان حد قذاف در نظر گرفته شده است.
۷-دشنام دادن:یکی دیگر از آزارهای جنسی از نوع گفتاری که متاسفانه در محیط خانواده و جامعه رواج دارد ،دشنام دادن است .دشنام دادن برای بعضی از افراد به صورت عاد ت درآمده است که بدون ملاحظه مخاطب ،الفاظ زشت و ناشایست را به زبان می آورد. برابر ماده ۱۴۵ق .م. ا. گوینده تا ۷۴ ضربه شلاق می شود. (آزارهای جنسی زنان و انواع آن )(آزارهای جنسی زنان و انواع آن )
امام صادق (ع) در مورد مردی که به همسرش گفته بود تو را باکره نیافتم فرمود مرد تازیانه زده میشود ،زیرا احتمال دارد که از گفتن آن سخن دست بردارد.(آزارهای جنسی زنان و انواع آن )
مخفی کردن یا ربودن زنان و دختران :
یکی از موارد خشونت و آزار جنسی زنان ،ربودن زنان و دختران برای عمل منافی عفت،توسط اشخاص و باندهای تبهکار است که موجب ناامنی و سلب آرامش از جامعه می شود.آدم ربائی به دلایل مختلف رخ میدهد .بعضا به جهت اعتماد بدون دلیل یا در ساعات آخر شب و در مسیرهای خلوت سوار خودروهای افراد ناشناس شدن یا به خاط وضعیت ظاهری نامناسب و…جنایت واقع میشود.
در ماده ۶۲۱ق.م.ا. آمده است ((هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی نماید به حبس از ۵تا۱۵سال محکوم میگردد.در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشدیا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثتی وارد شود ،مرتکب مجازات تعیین شده محکوم خواهد شدودر صورت ارتکاب جرائم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.(آزارهای جنسی زنان و انواع آن )

خشونت و آزار جنسی زوج :

خداوند بزرگ خانواده را آیه خود وموجب انس و الفت وسکونت وآرامش ابناء بشر قرار داده است .برای تنظیم روابط اعضای خانواده حق وتکلیفی را برای هر یک از اعضا اعم از همسران و فرزندان در قبال یکدیگر قرار داده است ؛به گونه ای که عدم رعایت آن موجب پدیدآمدن کانون آشوب ،تنش ودرگیری و انواع بیماری های روحی و روانی ودر نهایت تخریب بنای خانواده میشود.
آمار نشان میدهد درصد بالایی از خشونت های خانوادگی از سوی مردان انجام میشود .خشونت خانوادگی دایره وسیعی از خشونت ها را در بر میگیرد :خشونت های جسمانی ،روانی ،اقتصادی ،اجتماعی .بالاخره خشونت جنسی.(آزارهای جنسی زنان و انواع آن )
برخی از اشکال خشونت جنسی از سوی زوج به شرح ذیل انجام می شود:
الف: ترک خانه و زندگی از سوی زوج؛
اصولا حضور مرددرخانه و درکنار همسر وفرزندان در تامین امنیت روانی ،روحی وجسمی اعضای خانواده لازم وضروری است.به همین خاطر عدم حضور مرد درمنزل وترک خانه و همسربدون تردید موجب آزار واذیت زن می شودودر نتیجه مرد مکلف به حضور درمنزل براساس برنامه زمان بندی شخصی است که از آن به عنوان ((حق قسم ))تعبیر می شود .(آزارهای جنسی زنان و انواع آن )
((قسم )) عبارت است از قسمت کردن شب ها بین زوجات و درحقیقت حق مشترکی بین زوجین است.بر اساس قول مشهور فقها این مساله در مورد مردانی که دارای یک همسر یا بیشتر هستند نیز صادق است.درصورتی که مرد یک همسر داشته باشد ،واجب است که یک شب از چهار شب را در کنار همسرش باشد واگر دو همسر داشته باشد ،دو شب از چهار شب واگرسه همسر داشته باشد ،سه شب از هر چهارشب واگر چهار همسر داشته باشد ،باید هرشب را نزد یکی از همسرانش حضور داشته باشد.(آزارهای جنسی زنان و انواع آن )(آزارهای جنسی زنان و انواع آن )
ب)-ترک مواقعه ؛
یکی دیگر از آزارهای جنسی ترک مواقعه وهمبستری از سوی مرد میباشد.دربرخی از پرونده های ارجاعی به دادگاههای خانواده این مورد مشاهده شده است که مرد به خاطر آزار واذیت زن از همبستری با او خودداری میکند،به همین خاطر در شرع ترک مواقعه وهمبستری بیش از چهار ماه را جایز نمی داند.(آزارهای جنسی زنان و انواع آن )
ج)-عدم وفاداری زوج به زوجه؛
در فرهنگ اسلامی و برطبق احکام شرعی ،روابط جنسی زن و مرد تنها در قالب شناخته شده شرعی و قانونی وکانون خانواده آزاد است و هرگونه رابطه خارج از آن مردود شمرده می شود و به خاطرعواقب و پیامدهای فراوانی که برای اعضای خانواده ،کیان خانواده و جامعه بدنبال خواهد داشت،مشتوجب مجازات سنگین خاهد بود.
د)-اجبار به برقراری رابطه جنسی در ایام عادت ماهانه؛
خداوند متعال مردان را از نزدیکی با زنان در دوران قاعدگی منع میکندومی فرماید ((هو اذی)) یعنی آمیزش در این دوران باعث اذیت وآزار بانوان وصدمه رسانی به آنان میشود.این موضوع در فقه اسلامی مورد توجه قرارگرفته وضمن تحریم آن برای مرتکب ((کفاره))درنظر گرفته است.
هــ)اجبار به تمکین در مواقع بیماری : اگر زنی مبتلا به بیماری یا اختلالات جنسی باشد،وظیفه جنسی در برابر همسرش نداردودر این مواقع باید توسط پزشک ،مورد معالجه قرارگیردوعدم تمکین او ((نشوز ))تلقی می شود.در این مواقع شوهر حق اجبار زن به مواقعه را ندارد ودرصورت اجبار ،این عمل نوعی خشونت وآزارجنسی محسوب می شود؛زیراموجب ضرربه زن می شود.(آزارهای جنسی زنان و انواع آن )
و)-قوادی زوج واجبار همسر به تن فروشی:
در بعضی از موارد مشاهده شده است که مردی همسرش را اجبار به فحشا کرده است که در این صورت می توان این عمل را ازجمله مصادیق خشونت جنسی شوهربر علیه زن دانست.(آزارهای جنسی زنان و انواع آن )
ز)-توقع غیر متعارف شوهر از زن؛
در صورتی که مردی به اجبار از راه غیر عادی با همسرش نزدیکی کند.در مراجع قضائی آن را آزار اذیت تلقی کرده واز موارد عسر وحرج دانسته وبرای اثبات آن در صورت عدم اقرار زوج ،امکان بررسی واثبات آن ازطریق پزشکی قانونی وجود دارد.(آزارهای جنسی زنان و انواع آن )
ح)-حاملگی اجباری؛
عدم آمادگی جسمی و روحی زن،خطراتی را برای مادروجنین پدیدخواهد آورد.براین اساس اگرازنظرپزشکی احتمال خطر وضرربرای زن باشد،براساس قاعده((عسروحرج))و((لاضرر))شوهر نمی تواند همسرش را به باردار شدن اجبار نمایدودر صورت اجبار، زن می تواند به دادگاه مراجعه نماید.(آزارهای جنسی زنان و انواع آن )

تشخیص و اثبات آزار جنسی در دادگاه:

بررسی هریک از انواع و مصادیق أزار جنسی نیاز به ارایه دلیل و بینه(شاهد) از سوی مدعی میباشد که دادکاه ضمن بررسی ادله در صورتی که أنها را واجد استناد بیابد مستندرای خود را قرار می دهد (اقرار متهم بهمترین دلیل در مستندات رای دادکاه شمرده میشود)لیکن اثبات أزار جنسی در بعضی از موارد با مشکلات مواجه خواهد بود .(آزارهای جنسی زنان و انواع آن )(آزارهای جنسی زنان و انواع آن )
زیرا جنایتکاران و تبهکاران همواره اقرار نکنند و قربانی نیز نتواند به تعداد مورد نیاز,شاهد حاضر نمایدو امکان حصول علم قاضی و دادکاه نیز فراهم نشود و در این مرحله تشخیص و اثبات ازار جنسی مشکل و در برخی از مواقع ناممکن میشود.(آزارهای جنسی زنان و انواع آن )

 

...


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۹ آذر

احراز کاربری تجاری

  احراز کاربری تجاری احراز کاربری تجاری به معنای تغییر کاربری یک ملک از نوع مسکونی به نوع تجاری است. برای تغییر کاربری مسکونی به تجاری، باید از ش...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۵ آذر

تائید بطلان معامله به دلیل حجر

  تائید بطلان معامله به دلیل حجر تائید بطلان معامله به دلیل حجر در قاضای نفع است و یا شخص ذی سمت باطل محسوب می‌شود. حجر به معنای ممنوع شدن شخص از...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب