6 نتایج پیدا شده برای : ماده٧٢

قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

Rate this post دادرسی دیوان عدالت اداری بخش اول ـ تشکیلات ماده۱ـ در اجرای اصل یکصد و […]

قانون گمرک

Rate this post  مصوب ۲/۹/۱۳۹۰ بخش اول ـ تعاریف، سازمان و کلیات فصل اول ـ تعاریف […]

قانون دادرسی کار

Rate this post آئین دادرسی کار مقدمه به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، […]

متن قانون جرائم نیروهای مسلح _ گروه وکلای دادشید

Rate this post متن قانون جرائم نیروهای مسلح (وکیل کیفری،وکیل دادسرا نظامی،وکیل نظامی)وکیل دادسرا،وکیل دادگاه کیفری،وکیلمتهم،مشاوره حقوقی،مشاوره با وکیل پایه […]

متن کامل قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران _ گروه وکلای دادشید

Rate this post متن کامل قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران وکیل دیوان،وکیل دیوان عدالت اداری،وکیل دعاوی […]

امتیازات اسناد رسمی

Rate this post امتیازات اسناد رسمی وکیل دعاوی ثبتی، وکیل ثبت اسناد، وکیل وصول مطالبات، وکیل چک، وکیل چک برگشتی، وکیل ثبتی، وکیل ملکی، مشاوره حقوقی، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری،  وکالت دادگستری،وکیل، وکالت،مشاوره […]