, ,

قرارداد : مختصری در خصوص عقد و قرارداد _ گروه وکلای دادشید

/
مختصری در خصوص عقد و قراردادقرارداد یا عقد به توافق دو اراده ضرور…
, ,

بررسی یک پرونده کیفری: ترک انفاق زن _ گروه وکلای دادشید

/
بررسی یک پرونده کیفری: ترک انفاق زن (وکیل مهریه،وکیل نفقه،وکیل …
, ,

مختصری در خصوص داوری دعاوی _ گروه وکلای دادشید

/
مختصری در خصوص داوری دعاویداوری در لغت به معنای قضا. حکومت…
, ,

مختصری در خصوص شرکت و شرکت های تجاری _ گروه وکلای دادشید

/
مختصری در خصوص شرکت و شرکت های تجاری شرکت، (به انگلیسی: Company) یک انجمن یا…
, ,

مختصری در خصوص چک _ همراه با آموزش تصویری

/
 مختصری در خصوص چک وکیل تجاری، وکیل ثبت شرکت، وکیل وصول مطالبات،وکیل چک،وک…
, ,

مختصری در خصوص قاچاق _ گروه وکلای دادشید

/
مختصری در خصوص قاچاق و انواع آنقاچاق چیزی است که ورود آن به کشور ی…
, ,

مختصری در خصوص سازمان تعزیرات حکومتی _ گروه وکلای دادشید

/
مختصری در خصوص سازمان تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات حکومتی، تنها سازمان وابسته ب…
, ,

درباره سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور _ گروه وکلای دادشید

/
درباره زندان و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشورتعریف ز…
, ,

حقوق متهم _ گروه وکلای دادشید

/
تضمین حقوق متهمحقوق متهم : تحقیقات مقدماتی مرحله حساس دادرسی ك…
, ,

مختصری در خصوص اجاره _ گروه وکلای دادشید

/
مختصری در خصوص اجارهاجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانی…