اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
ایقاع چیست ؟
ایقاع چیست ؟

ایقاع چیست ؟

ایقاع چیست ؟

 

ایقاع چیست ؟

ایقاع چیست ؟ یک نوعی عمل حقوقی است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد.

ایقاع در این مسائل معمول از دو منبع از حقوقی و وقایع حقوقی می‌باشند.

ایقاعات رضایی و تشریفاتی، از اقسام این عمل حقوقی می باشند.

ماهیت ایقاع به عنوان مثال، ایقاع در فقه بایگانی شده در ۲۵ نوامبر سال بیانی از تعهدات از دو منبع از حقوقی و وقایع حقوقی می‌باشند.

ایقاع یک طرفه، در این قسمت، اثر ایقاع تنها برای اعمال کننده ایقاع (صاحب اراده) ایجاد می گردد. به عنوان مثال، در اعراض، صاحب اراده با اعمال تنها حق مالکیت را از خود سلب می کند و این عمل او بر حقوق شخص دیگری، اثر گذار نیست.

قصد و رضای اعمال کننده ایقاع برای آن که به شکل صحیح منعقد شود، لزوما اعمال کننده برای شکل گیری آن باید دارای قصد و رضای انجام معامله باشد.

در عمل حقوقی، حتی اعراض که در آن فقط حقوق صاحب اراده، تحت تاثیر قرار می گیرد، الزامی می باشد و اگر این عمل، با اکراه انجام گرفته باشد، نافذ نیست.

ایقاع چه آثاری دارد ؟

ایقاع، به عنوان یک عمل حقوقی، آثار مالی و غیرمالی به اشخاص تحمیل می‌کند

آثار به شرح زیر می‌باشد:

تغییر در وضعیت حقوقی: یمی‌تواند منجر به تغییر در وضعیت حقوقی اشخاص شود. به عنوان مثال، در صورتی که دو طرف یک قرارداد با ایقاع آن موافقت کنند، قرارداد لغو می‌شود و هیچ یک از طرفین موظف به اجرای آن نیست.

تحمیل هزینه: ایقاع ممکن است منجر به تحمیل هزینه به یکی از طرفین شود. به عنوان مثال، در صورتی که یکی از طرفین یک قرارداد با ایقاع آن موافقت نکند، ممکن است به طرف دیگر هزینه‌هایی برای لغو قرارداد تحمیل شود.

تحمیل ضرر: ایقاع ممکن است منجر به تحمیل ضرر به یکی از طرفین شود. به عنوان مثال، در صورتی که یک شرکت با ایقاع یک قرارداد با یک شریک تجاری، شریک تجاری ممکن است به ضرر بیشتری نسبت به شرکت بیفتد.

تحمیل مسئولیت: ایقاع ممکن است منجر به تحمیل مسئولیت به یکی از طرفین شود. به عنوان مثال، در صورتی که یک شرکت با ایقاع یک قرارداد با یک شریک تجاری، شریک تجاری ممکن است به تحمیل مسئولیت بیشتری نسبت به شرکت بیفتد.

تحمیل تبعات حقوقی: ایقاع ممکن است منجر به تحمیل تبعات حقوقی به یکی از طرفین شود. به عنوان مثال، در صورتی که دو طرف یک قرارداد با ایقاع آن موافقت کنند، هر یک از آنها ممکن است به تحمیل تبعات حقوقی بیشتری نسبت به دیگری بیفتد.

 

ایقاع چیست ؟ 1

 

ایقاع چه شرایطی دارد ؟

ایقاع نوعی عمل حقوقی است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد.

ایقاع می‌تواند صرفا با اراده کردن یا بیان کردن شخص ایجاد شود و تشریفات و اقدامات خاصی را لازم ندارد

برخی از شرایط ایقاع عبارتند از:

اراده یک نفر:  فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و نیازی به توافق دو یا چند اراده نیست.

عدم نیاز به تشریفات خاص: ممکن است با بیان قصد به هر شکلی، مانند اعمال اراده به صورت کتبی و شفاهی و بدون نیاز به تشریفات خاصی، انجام شود.

عدم نیاز به سبب خاص: شرط نتیجه بدون نیاز به سبب خاص و صرفا در اثر وقوع عمل حقوقی اصلی محقق می‌شود و بعد از آن بحثی در مورد اجرا آن باقی نمی‌ماند، به همین جهت اندراج شرط نتیجه در ایقاعات ممکن است.

عدم امکان اندراج شرط صفت : اندراج شرط صفت در ایقاعات ممکن نیست.

ایقاع در عهد و یمین چیست و چه شرایطی دارد ؟

ایقاع در عهد و یمین از قبال اقتصادی است که در عقود و قراردادها انجام است.

این اقتصادی شامل این قسمات‌ها است:

نذر: قسمات خوردن به نام خدا و عهد و یمین در این قسمات پیمان بستن با خدا برای انجام کاری است.

عهد: پیمان بستن با خدا برای انجام کاری است

ایقاع در عهد و یمین برای این شرایط ها که از قبال اقتصادی است انجام است. این اقتصادی در قانون مدنی به شرح زیر است:

 شرایط ایقاع در عهد و یمین برای این قسمات‌ها است:

نذر: قسمات خوردن به نام خدا و عهد و یمین در این قسمات پیمان بستن با خدا برای انجام کاری است.

عهد: پیمان بستن با خدا برای انجام کاری است

ایقاع در عهد و یمین برای این شرایط ها در قانون مدنی به شرح زیر است

این اقتصادی در قانون مدنی به شرح زیر است

 شرایط  در عهد و یمین برای این قسمات‌ها است:

نذر: قسمات خوردن به نام خدا و عهد و یمین در این قسمات پیمان بستن با خدا برای انجام کاری است

عهد: پیمان بستن با خدا برای انجام کاری است

ایقاع در عهد و یمین برای این شرایط ها در قانون مدنی به شرح زیر است

این اقتصادی در قانون مدنی به شرح زیر است

شرایط در عهد و یمین برای این قسمات‌ها است:

نذر: قسمات خوردن به نام خدا و عهد و یمین در این قسمات پیمان بستن با خدا برای انجام کاری است

عهد: پیمان بستن با خدا برای انجام کاری است

ایقاع در حقوق

ایقاع در حقوق نوعی عمل حقوقی است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد.

برای ایجاد وجود شرایطی مانند قصد و رضا، اهلیت اعمال کننده اراده الزامی است.

ایقاعات رضایی و تشریفاتی از اقسام این عمل حقوقی می‌باشند.

در عقود، با توافق دو طرف صورت می‌گیرد و نیازی به اعلام اراده به صورت صریح نیست، اما برای اینکه اثر آن ایجاد گردد، باید ایجاد کننده ایقاع، به صورت صریح اراده خود را اعلام نماید.

در حقوق ایران، ایقاعات رضایی به ایقاعی گفته می‌شود که صرفا با اعمال اراده و با بیان قصد به هر شکلی، مانند اعمال اراده به صورت کتبی و شفاهی و بدون نیاز به تشریفات خاصی، انجام می‌شود.

 


همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

448 73 23 0933

0 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۶ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۳ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب