اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
تائید بطلان معامله به دلیل حجر
تائید بطلان معامله به دلیل حجر

تائید بطلان معامله به دلیل حجر

تائید بطلان معامله به دلیل حجر

 

تائید بطلان معامله به دلیل حجر

تائید بطلان معامله به دلیل حجر در قاضای نفع است و یا شخص ذی سمت باطل محسوب می‌شود.

حجر به معنای ممنوع شدن شخص از تصرف و معامله نسبت به اموال خود است.

اغلب معاملات اشخاص محجور باطل است و هر شخصی که با محجور قراردادی را منعقد کرده باشد می تواند تایید بطلان معامله بدلیل حجر را از دادگاه بخواهد.

طرح دعوای بطلان معامله به دلیل حجر دارای شرایطی است و برای طرح این دعوا باید حکم حجر شخص در دادگاه در بازه مشخصی صادر شود تا بتوانید به دلیل حکم حجر را از دادگاه بخواهد.

چه اسباب حجر در تائید بطلان معامله می شود ؟

اسباب حجر که می‌تواند منجر به تایید بطلان معامله شود عبارتند از صغر (عدم بلوغ)، سفه (کسی که عقل معاش ندارد)، دیوانگی و ورشکستگی تاجر

معاملات مجنون دائمی باطل می‌باشد و مجنون ادواری در حال افاقه نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید

اگر شخص محجور ملکی را معامله نماید، آن معامله باطل و طرف مقابل می‌تواند تقاضای تایید بطلان معامله به دلیل حجر را از دادگاه درخواست نماید.

تاریخ حجر از نظر دادگاه

تاریخ حجر از نظر دادگاه ممکن است متنوع باشد و بسته به شرایط و موارد مختلف، ممکن است تاریخ صدور حکم حجر متفاوت باشد. به عنوان مثال، در برخی موارد، تاریخ شروع حجر از زمان صدور حکم دادگاه مربوطه می‌تواند مترتب شود.

. در صورت عدم تعیین تاریخ شروع حجر از سوی دادگاه، ممکن است تاریخ تقدیم دادخواست مورد لحاظ قرار گیرد.

. از این رو، تاریخ حجر از نظر دادگاه ممکن است بسته به شرایط و موارد مختلف متفاوت باشد و برای دقیق‌ترین پاسخ، مشاوره با یک وکیل متخصص در این زمینه توصیه می‌شود.

 

تائید بطلان معامله به دلیل حجر

 

چگونه تاریخ حجر در دادگاه تعیین می گردد ؟

برای تعیین تاریخ حجر در دادگاه، معمولاً به موجب حکم دادگاه این تاریخ تعیین می‌شود و در رویه دادگاه، حکم دادگاه نیز در این خصوص کاملاً مطابق نظریه پزشکی قانونی خواهد بود.

اگر تاریخ شروع حجر از سوی دادگاه مشخص نشده باشد، ممکن است تاریخ تقدیم دادخواست مورد لحاظ قرار گیرد.

این موضوع نشان می‌دهد که تعیین تاریخ حجر از نظر دادگاه بسته به شرایط و موارد مختلف ممکن است متفاوت باشد.

آیا تاریخ شروع حجر در دادگاه تعیین شده است ؟

بسته به شرایط و موارد مختلف، تاریخ شروع حجر در دادگاه ممکن است متفاوت باشد و برای تعیین تاریخ شروع حجر، معمولاً به موجب حکم دادگاه این تاریخ تعیین می‌شود و در رویه دادگاه، حکم دادگاه نیز در این خصوص کاملاً مطابق نظریه پزشکی قانونی خواهد بود.

در صورتی که تاریخ شروع حجر از سوی دادگاه مشخص نشده باشد، ممکن است تاریخ تقدیم دادخواست مورد لحاظ قرار گیرد.

بنابراین، برای دقیق‌ترین پاسخ، بهتر است با مشاوره یک وکیل متخصص در این زمینه تماس بگیرید.

چه اثباتی برای تعیین تاریخ شروع حجر در دادگاه دارد ؟

بر اساس منابع موجود، تاریخ شروع حجر ممکن است از تاریخ صدور حکم حجر توسط دادگاه مترتب شود. اگر تاریخ شروع حجر از سوی دادگاه مشخص نشده باشد، ممکن است تاریخ تقدیم دادخواست مورد لحاظ قرار گیرد. این موضوع نشان می‌دهد که تعیین تاریخ حجر از نظر دادگاه بسته به شرایط و موارد مختلف ممکن است متفاوت باشد. به عنوان مثال، در صورتی که مدعی حجر قبل از زمان قطعیت حکم است، می‌تواند عمل به تکلیف تعیین زمان شروع حجر را از همان دادگاه صادر کننده رأی حجر یا جانشین او بخواهد.

اعتراض به تاریخ شروع حجر

بر اساس منابع موجود، تاریخ شروع حجر ممکن است از تاریخ صدور حکم حجر توسط دادگاه مترتب شود. اگر تاریخ شروع حجر از سوی دادگاه مشخص نشده باشد، ممکن است تاریخ تقدیم دادخواست مورد لحاظ قرار گیرد.

این موضوع نشان می‌دهد که تعیین تاریخ حجر از نظر دادگاه بسته به شرایط و موارد مختلف ممکن است متفاوت باشد. به عنوان مثال، در صورتی که مدعی حجر قبل از زمان قطعیت حکم است، می‌تواند عمل به تکلیف تعیین زمان شروع حجر را دارد. در این خصوص، تعیین تاریخ شروع حجر برای آن دادگاه صالح حکم حجر برای وی صادر شده باشد.

سه دسته افراد طبق قانون محجور شناخته میشوند و از بخشی از تصرفات در اموال و اعمال حقوقی ممنوع هستند.

حکم حجر صغیر اشخاص صغیر دودسته هستند: صغیر ممیز و غیرممیز حجر صغیر غیرممیز

در این زمینه شعبه 21 دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 93097090810020 مورخ 1393/02/31 اعلام نموده است: تمیز حجر اشخاص منوط به کیفیات رفتار شخص از حیث تشخیص نفع و ضرر یا صواب و خطا است؛ بنابراین هرگاه شخصی بین نفع و ضرر یا صواب و خطا تمیز ندهد رشید محسوب نمیشود و در این باره عرف، ملاک و معیار تشخیص است.

اعتراض به تاریخ شروع حجر برای آن دادگاه صالح حکم حجر برای وی صادر شده باشد

سه دسته افراد طبق قانون محجور شناخته میشوند و از بخشی از تصرفات در اموال و اعمال حقوقی ممنوع هستند.

حکم حجر صغیر اشخاص صغیر دودسته هستند: صغیر ممیز و غیرممیز حجر صغیر غیرممیز

در این زمینه شعبه 21 دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 93097090810020 مورخ 1393/02/31 اعلام نموده است: تمیز حجر اشخاص منوط به کیفیات رفتار شخص از حیث تشخیص نفع و ضرر یا صواب و خطا است؛ بنابراین هرگاه شخصی بین نفع و ضرر یا صواب و خطا تمیز ندهد رشید محسوب نمیشود و در این باره عرف، ملاک و معیار تشخیص


 

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

448 73 23 0933

0 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب