نوشته‌ها

, ,

قیم و وظایف قانونی قیم

قیم و وظایف قانونی قیم (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی خانواده) قیم به كسی گفته می…
,

‌متن قانون وکالت _ گروه وکلای دادشید

/
‌متن قانون وکالت وکیل حقوقی، وکیل کیفری، وکیل وصول مطالبات، وکیل چک، وکیل چک برگشتی، وکیل ثبتی، وک…
,

قانون افراز و فروش املاك مشاع _ گروه وکلای دادشید

/
قانون افراز و فروش املاك مشاع وکیل دعاوی ثبتی، وکیل ثبت اسناد، وکیل وصول م…
,

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت‌ _ گروه وکلای دادشید

/
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت‌ وکیل حقوقی، وکیل کیفری، وکیل وصول مطالبات، وکیل چک، وکیل چک برگشتی، وکیل ثبتی، وکیل ملکی، مش…
,

قانون حفظ حقوق شهروندی _ گروه وکلای دادشید

/
قانون حفظ حقوق شهروندی وکیل حقوقی، وکیل کیفری، وکیل وصول مطالبات، وکیل چک، وکیل چک برگشتی، وکیل ثبتی، وکیل م…
,

آئین نامه تعرفه حق‌الوكاله _ گروه وکلای دادشید

/
آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موض…
,

متن قانون اجرای احکام مدنی _ گروه وکلای دادشید

/
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356.8.1 وکیل حقوقی، وکیل کیفری، وکیل وصول مطالبات، وکیل چک، وکیل چک برگشتی، وکیل ثبتی، وکیل ملکی،…
, ,

مختصری در خصوص مراحل اجرای احکام (اجرای رای دادگاه) _ گروه وکلای دادشید

/
مختصری در خصوص مراحل اجرای احکام (اجرای رای دادگاه،وکیل،وکالت،مشاوره حق…
, ,

مختصری در خصوص صلاحیت دادگاهها _ گروه وکلای دادشید

/
مختصری در خصوص صلاحیت دادگاههاصلاحیت دادگاهها ،دادگاه (قدیمی‌تر: مَح…
ورشکستگی،ورشکسته،وکیل ورشکستگی،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی،مشاوره حقوقی،law،lawyer
, ,

مختصری در خصوص ورشکسته و ورشکستگی _ گروه وکلای دادشید

/
مختصری در خصوص ورشکسته و ورشکستگیورشکستگی در لغت به معنی افلاس پریشانی و نادا…