اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
روند رسیدگی مهریه در دادگاه
روند رسیدگی مهریه در دادگاه

روند رسیدگی مهریه در دادگاه

روند رسیدگی مهریه در دادگاه

مهریه در دادگاه

دعوی مطالبه مهریه از دعاوی خانوادگی است. این دعوی در دادگاه خانواده (و یا شعبه حقوقی اختصاص داده شده به دعاوی خانوادگی.) مطرح و مورد رسیدگی قرار می­گیرد. زن ابتدا دادخواستی را تنظیم کرده. و با مشخص کردن خود به عنوان خواهان و همسر خویش به عنوان خوانده .خواسته خود را که همان مطالبه مهریه و مقدار آن است را مشخص می کند.(لازم به توضیح است که اگر مهریه پول باشد. به نرخ روز (نرخ بانک مرکزی)محاسبه می شو.د.و همین مقدار مبلغ مهریه می باشد.) ودر قسمت ادله , مدارک لازم را (1. فتوكپی مصدق عقدنامه. 2.فتوكپی مصدق شناسنامه طرفین.)ذکر و مدارک مذکور را پیوست دادخواست می کند. ودر قسمت شرح دادخواست از دادگاه و قاضی محترم تقاضای مطالبه مهریه را می نماید. اگر زن احتمال دهد كه تا تقدیم دادخواست مطالبه مهریه، مرد اموال خود را از دسترس خارج می کند. می­ تواند ابتداً دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حكم مبنی بر قرار تأمین مهریه تقدیم دادگاه نماید.(مهریه در دادگاه)

مهریه

و همزمان تقاضای توقیف اموال همسر خود را بنماید. چنانچه ظرف مدت ده روز، زن دارایی شوهر را معرفی کند. فوراً نسبت به توقیف آنها اقدام می شود. اگردارایی زوج فقط  حقوق او باشد.(اگر مرد همسر دیگری نداشته باشد.)تا یک چهارم  آن ماهانه به زوجه تعلق می گیرد.تا زمانی که مهریه کاملاً پرداخت شود.  و مرد تا پرداخت کامل مهریه زن نمی تواند از کشور خارج شود. اما در صورتی که مرد اموال دیگری غیر از حقوق داشته باشد. دادگاه  اموال او را می فروشد .و مهریه از این طریق پرداخت می شود.(مهریه در دادگاه)

مهریه

اگر مهریه سکه یا طلا باشد. و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد. قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند.) ملاک اجرای قانونی حکم است.(مهریه در دادگاه)

مهریه

اگر مرد مالی داشته باشد. زن می تواند از دادگاه بخواهد قرار تأمین خواسته صادر کند. با این درخواست قرار تأمین صادر می شود. و مال  تا صدور حکم دادگاه، توقیف می شود . از این مال تأمین شده می توان ، مهریه را برداشت  در غیر این صورت ، مال مذکور ضمانت اجرای پرداخت مهریه از جانب شوهر خواهد. و در صورت پرداخت تمام مهریه یا رضایت زن از مال مذکور رفع توقیف خواهد شد.(مهریه در دادگاه)

پس از تقدیم دادخواست،مدارک ذکر شده به دادگاه خانواده واحد ابطال تمبر برده می شود. و پس از ابطال تمبرهای لازم و پرداخت هزینه آن .(هزینه تمبر دادخواست مطالبه مهریه برابر است. با:بابت یك میلیون تومان اول مهریه، .... تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یك میلیون تومان، ...تومان تمبر الصاق میگردد.)به قسمت ثبت دادخواست رفته و دادخواست ثبت می شود. و به شعبه ای از شعب آن مرجع قضایی جهت رسیدگی ارجاع میشود.(مهریه در دادگاه)

مهریه

زن میتواند با معرفی اموال و دارایی شوهر تقاضا كند. اموال او توقیف شود .و نیز مطالباتی را كه شوهر از اشخاص دیگری دارد. و یا موجودی حسابهای بانكی او را توقیف كند. زن همچنین میتواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد. و تا میزان یك چهارم حقوق (مادام كه شوهر متأهل است.) و نیز یك سوم آن را (در صورتی كه زن و شوهر از یكدیگر جدا شوند. و تا زمانی كه شوهر زن دیگری اختیار نكرده) توقیف كند. اگر مهریه سكه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد. قیمت روز مطالبه آنها (روزی كه زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میكند.) ملاك اجرای قانونی حكم است.(مهریه در دادگاه).

مهریه

در صورت ناتوانی زن از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار(به معنای دشواری، شدت و تنگ‌دستی) از پرداخت هزینه دادرسی را به همراه دادخواست مهریه به دادگاه بدهد. كه در این صورت دادگاه ابتدا به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی(مهریه) میپردازد. که در صورت اثبات اعسار (ناتوانی از پرداخت هزینه دادرسی) زن از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.(مهریه در دادگاه).

مهریه

پس از سپری شدن زمان لازم جلسه دادرسی تشکیل می شود. وپس از رسیدگی در جلسه رسیدگی و عدم نیاز به جلسه رسیدگی مجدد ,قاضی رای قانونی که احتمالا محکومیت زوج به پرداخت مهریه مورد مطالبه است .را صادرمی نماید.(مهریه در دادگاه).

مهریه

مهلت تجدید نظر خواهی بیست روز است . زوجین ظرف این مدت می توانند به رأی دادگاه اعتراض کنند. بعد از اینکه رأی دادگاه قطعی شد، زن، می تواند تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای حکومت مالی را کند.یعنی اگر مرد معسر(ناتوان شدن مدیون از ادای دین خود بر اثر تنگ‌دستی است.) نباشد. و بدهی خود را پرداخت نکند.به زندان می رود و تا وقتی بدهی خود را پرداخت نکند. از زندان آزاد نخواهد شد. اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود. دادگاه رأی به تقسیط (اقساط،قست بندی)مهریه می دهد.(مهریه در دادگاه)

...

0 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب