,

اهمیت و جایگاه دلیل در دعاوی کیفری _ گروه وکلای دادشید

/
اهمیت و جایگاه دلیل در دعاوی کیفریچکیده دلیل یکی از مباحثی که در زمینه آیین دادرس…
,

چگونگی صلح و سازش در دعاوی كیفری و مدنی _ گروه وکلای دادشید

/
چگونگی صلح و سازش در دعاوی كیفری و مدنیسازش ، مقدمه : جرم…
,

اخذ آخرین دفاع از متهم حق یا تكلیف؟ _ گروه وکلای دادشید

/
اخذ آخرین دفاع از متهم حق یا تكلیف؟اخذ آخرین دفاع، به موجب ماده یك قا…